Josemaría Escrivá Obras
118

Attiecības ar Jēzu maizē un vārdā

Ja mēs protam apcerēt Kristus noslēpumu, ja cenšamies uz Viņu raudzīties ar skaidrām acīm, mēs sapratīsim, ka pat tagad mums ir iespējams kā dvēselē, tā miesā nonākt Jēzus klātbūtnē. Kristus mums ir skaidri parādījis ceļu: Maize un Vārds; par uzturu saņemt Euharistiju, pazīt un pildīt to, ko Viņš nāca mums mācīt un vienlaikus lūgšanā sarunāties ar Viņu. Kas ēd manu Miesu un dzer manas Asinis, tas paliek manī un es – viņā (Jņ 6,57). Kam ir mani baušļi un viņš tos pilda, tas mani mīl. Bet, kas mani mīl, to mīlēs mans Tēvs; un es mīlēšu viņu un sevi atklāšu tam (Jņ 14,21).

Tie nav tikai solījumi. Patiesībā tā ir autentiskas dzīves realitāte: žēlastības dzīve, kas mūs mudina satikt Dievu personiski un tieši. Ja jūs pildīsit manus baušļus, jūs paliksit manā mīlestībā, tāpat kā es sava Tēva baušļus pildīju un palieku Viņa mīlestībā (Jņ 15,10). Šis Jēzus apgalvojums Pēdējo vakariņu laikā, ir labākais ievads Debeskāpšanas dienai. Kristus zināja, ka Viņa aiziešana ir vajadzīga, jo noslēpumainā veidā, ko mēs nespējam izprast, pēc Debeskāpšanas atnāks jauna dievišķās Mīlestības izliešanās – Svētās Trīsvienības trešā Persona: – Bet es jums saku patiesību: tas jums par labu, ka es aizeju, jo, ja es neaizietu, Iepriecinātājs nenāktu pie jums; bet ja aiziešu, es sūtīšu Viņu pie jums (Jņ 16,7).

Viņš ir prom un Viņš mums sūta Svēto Garu, kas vada un svētdara mūsu dvēseli. Paraklēts darbodamies mūsos apstiprina to, ko Kristus mums vēstīja: ka mēs esam Dieva bērni; jo mēs neesam saņēmuši verdzības garu, lai jūs atkal bītos, bet jūs saņēmāt pieņemtā bērna garu, kurā mēs saucam: Abba, Tēvs (Rom 8,15).

Vai jūs redzat? Tā ir Trīsvienības darbība mūsu dvēselēs. Ikviens kristietis var nonākt līdz šai Dieva iemājošanai pašos viņa būtības dziļumos, ja viņš atbild uz žēlastību, kas mūs mudina vienoties ar Kristu Maizē un Vārdā, Svētajā Hostijā un lūgšanā. Katru dienu Baznīca mūsu meditācijai piedāvā Dzīvības Maizes realitāti un ir veltījusi tai divus lielus liturģiskā gada svētkus – Lielo Ceturtdienu un Vissvētākā Sakramenta svētkus. Šajā Debeskāpšanas dienā, uzmanīgi ieklausoties Viņa Vārdā, mēs pārdomāsim savas attiecības ar Jēzu.

Iepriekšējais Skatīties grāmatas nodaļu Nākamais