Josemaría Escrivá Obras
137

Visbeidzot, vienotība ar Krustu, jo Kristus dzīvē Golgāta nāk pirms Augšāmcelšanās un Vasarsvētkiem. Tā tam jānotiek arī katra kristieša dzīvē: mēs esam, mums saka svētais Pāvils, Kristus līdzmantinieki; tik tiešām, ja mēs līdzi ciešam, tad līdzi tiksim arī pagodināti (Rom 8,17). Svētais Gars ir Krusta - pilnīgās atdošanās Dievam, vienīgi Viņa godības meklēšanas un pilnīgas atteikšanās no sevis paša - auglis.

Tikai tad, kad cilvēks, uzticīgs žēlastībai, nolemj Krustu novietot savas dvēseles centrā, aiz mīlestības uz Dievu aizliedzot pats sevi, kad viņš patiešām ir atbrīvots no egoisma un neīstas cilvēciskas drošības – tas ir, kad viņš patiesi dzīvo no ticības – tikai tad un vienīgi tad viņš pilnībā saņem Svētā Gara lielo uguni, lielo gaismu un lielo mierinājumu.

Šajā brīdī arī dvēsele piepildās ar šo mieru un brīvību, ko mums ieguvis Kristus (sal. Gal 4,31). un ko Svētā Gara žēlastība mums sniedz. Gara augļi ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, augstsirdība, lēnprātība, uzticība, pieklājība, atturība, šķīstība (Gal 5,22-23). Un, kur ir Kunga Gars, tur brīvība (2 Kor 3,17).

Iepriekšējais Skatīties grāmatas nodaļu Nākamais