Josemaría Escrivá Obras
16

Savu laiku virs zemes Viņš pavadīja, darot labu

Jūs redzat, cik nepieciešami ir pazīt Jēzu, ar mīlestību vērot Viņa dzīvi? Itin bieži esmu Sv. Rakstos meklējis Jēzus definīciju, biogrāfiju. Es to atradu lasot, ko divos vārdos saka Svētais Gars: pertransiit benefaciendo (Apd 10,38). Visas Jēzus Kristus dienas virs zemes, no Viņa dzimšanas līdz nāvei var īsi raksturot šādi: pertransiit benefaciendo, Viņš tās pavadīja, darot labu. Un citur Raksti apgalvo: bene omnia fecit (Mk 7,37): Viņš visu ir labi paveicis, Viņš ir labi pabeidzis visas lietas, Viņš ir darījis tikai labu.

Tātad, tu un es, kā ir ar mums? Paraudzīsimies vai mūsos kaut kas nav jāpalabo. Kas attiecas uz mani, es sevī atrodu daudz kā pārveidojama. Ņemot vērā, ka es sevi redzu nespējīgu pašam no sevis darīt labu un ka Jēzus pats mums ir teicis, ka bez Viņa mēs neko nevaram darīt (sal. Jņ 15,5), tu un es, ar Viņa Mātes aizlūgumu, mēs pazemīgi steigsimies pie Kunga, izlūgt palīdzību šajās dziļi personiskajās pārrunās, kas raksturīgas dvēselēm, kuras mīl Dievu. Es neko nepiebildīšu, tāpēc ka katram no jums pienākas runāt, atbilstoši savām vajadzībām. Šajā brīdī, dodot jums padomus, iekšēji un bez vārdu trokšņa, es izmantoju doktrīnu atkarībā no manis paša vājībām.

Iepriekšējais Skatīties grāmatas nodaļu Nākamais