Josemaría Escrivá Obras
23

Kristietim laulība nav vienkārša sabiedriska institūcija un vēl jo mazāk kāds līdzeklis pret cilvēciskām vājībām; tas ir patiess pārdabisks aicinājums. Liels noslēpums Kristū un Baznīcā, saka svētais Pāvils (sal. Ef 5,32), un tajā pat laikā nesaraujams līgums, ko uz visiem laikiem noslēdz vīrietis un sieviete, jo, vai mēs to vēlamies vai ne, Jēzus Kristus iedibinātā laulība ir nešķirama. Tā ir sakrāla zīme, kas svētdara, Jēzus darbība, kas pārņem to dvēseles, kas precas, un aicina sekot Viņam, pārveidojot visu viņu laulības dzīvi dievišķā gājumā virs zemes.

Laulātie draugi ir aicināti svētdarīt savu laulību un šajā savienībā svētdarīt sevi; tādēļ viņi pieļautu smagu kļūdu, ja savu garīgumu veidotu ārpus ģimenes vai tai pagriežot muguru. Ģimenes dzīve, laulāto attiecības, rūpes par bērniem un viņu audzināšana, pūles uzturēt, nodrošināt un uzlabot savas ģimenes finansiālo situāciju, attiecības ar citiem cilvēkiem, kuri veido sabiedrības kopienu, – tas viss atbilst parastiem cilvēciskiem apstākļiem, kam kristīgiem laulātajiem jādod pārdabisks raksturs.

Ticībai un cerībai jāizpaužas mierā, ar ko tiek aplūkotas mazas vai lielas problēmas, kas gadās visās ģimenēs, un dedzībā, kas ļauj neatlaidīgi turpināt pildīt savus paša pienākumus. Šādi mīlestība visu pārņems un palīdzēs dalīt priekus un iespējamās bēdas, kas varētu piemeklēt; tā palīdzēs smaidīt un aizmirst savas paša rūpes, lai pievērstu uzmanību citiem; tā palīdzēs ieklausīties savā dzīvesbiedrā vai savos bērnos, šādi viņiem apliecinot, ka viņus patiesi mīl un saprot; tā palīdzēs neņemt vērā mazas nenozīmīgas nesaskaņas, no kurām egoisms kā no mušas spētu izpūst ziloni; visbeidzot tā palīdzēs ielikt daudz mīlestības mazos pakalpojumos, no kā sastāv ikdienas kopdzīve.

No dienas dienā svētdarīt savu ģimeni, ar mīlestību radīt patiesu ģimenisku noskaņu – lūk, par ko ir runa. Lai svētdarītu katru dienu, vajag izmantot daudzus kristīgos tikumus; pirmajā vietā – teologālos tikumus un pēc tam visus pārējos: apdomību, godīgumu, vaļsirdību, pazemību, strādīgumu, prieku... Bet mēs nevaram runāt par laulību un ģimenes dzīvi, vispirms skaidri nerunājot par mīlestību starp laulātajiem.

Iepriekšējais Skatīties grāmatas nodaļu Nākamais