Josemaría Escrivá Obras
38

Sancta Maria, Stella Orientis

Noslēgumā es atkal atsaukšos uz dažiem šīs dienas Evaņģēlija vārdiem: Un, mājā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, Viņa Māti. Dievmāte nešķiras no sava Dēla. Austrumu gudros neuzņem kāds karalis, kas sēž augšā uz sava troņa, bet kāds Bērns savas Mātes rokās. Lūgsim Dievmāti, mūsu Māti, mums sagatavot ceļu, kas ved uz pilnīgo mīlestību: Cor Mariae dulcissimum, iter para tutum! Viņas maigā sirds zina drošāko ceļu, lai satiktu Kristu.

Austrumu gudrajiem bija kāda zvaigzne; mums ir Marija, Stella Maris, Stella Orientis. Mēs viņai šodien sakām: svētā Marija, jūras Zvaigzne, rīta Zvaigzne, palīdzi saviem bērniem. Mūsu dedzībai par dvēselēm nav jābūt ar robežām, jo neviens nav izslēgts no Kristus mīlestības. Austrumu gudrie bija pagānu tautu priekšgājēji; bet, kad pestīšana piepildīsies, vairs nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, ne brīvā cilvēka, nav ne vīrieša, ne sievietes; nav nekāda veida diskriminācijas, jo visi esat viens Kristū Jēzū (Gal 3,28).

Mēs, kristieši, nevaram nevienu nedz izslēgt, ne nošķirt, ne sadalīt dvēseles; daudzi nāks no Austrumiem un no Rietumiem (Mt 8,11). Kristus sirdī ir vieta visiem. Viņa rokas – silītē mēs to atkal apbrīnojam– ir bērna rokas, bet tās ir tās pašas rokas, kas, izplestas uz krusta, pievilks pie sevis visus cilvēkus (sal. Jņ 12,32).

Veltīsim pēdējo domu tam taisnīgajam vīram, mūsu tēvam un kungam svētajam Jāzepam, kas Epifānijas ainā ir palicis nepamanīts, kā parasti. Es iedomājos, kā viņš ir sakopojis dvēseli kontemplācijā, ar mīlestību sargājot Dieva Dēlu, kas, tapis cilvēks, tika uzticēts viņa tēvišķajām rūpēm. Ar brīnišķīgu smalkjūtību, kas raksturo to, kurš nedzīvo sev, svētais Patriarhs sevi ziedo kalpojumam, kas ir tikpat kluss cik iedarbīgs.

Šodien mēs runājām par lūgšanas dzīvi un par apustulisko dedzību. Kas var būt labāks skolotājs kā svētais Jāzeps? Ja gribat saņemt kādu padomu, lūk, tas, ko es nemitīgi piedāvāju jau daudzus gadus: Ite ad Ioseph (Rad 41,55), ejiet pie svētā Jāzepa. Viņš jums parādīs konkrētus ceļus, cilvēciskus un dievišķus veidus, kā tuvoties Jēzum. Un, kā viņš to ir darījis, jūs drīz uzdrošināsieties paņemt savās rokās šo Bērnu-Dievu, kas piedzimis, Viņu skūpstīt, apģērbt, par viņu rūpēties. Viņu pagodinot, Gudrie dāvāja Jēzum zeltu, vīraku un mirres; Jāzeps pilnībā atdeva tam savu jauno un iemīlējušo sirdi (No lūgšanas svētajam Jāzepam, sagatavojoties Svētajai Misei, pēc Romas Misāles: O felicem virum, beatum Ioseph, cui datum est, Deum, quem multi reges voluerunt videre et non viderunt, audire et non audierunt; non solum videre et audire, sed portare, deosculari, vestire et custodire!No lūgšanas svētajam Jāzepam, sagatavojoties Svētajai Misei, pēc Romas Misāles: O felicem virum, beatum Ioseph, cui datum est, Deum, quem multi reges voluerunt videre et non viderunt, audire et non audierunt; non solum videre et audire, sed portare, deosculari, vestire et custodire!).

Iepriekšējais Skatīties grāmatas nodaļu Nākamais