Josemaría Escrivá Obras
85

Euharistija un Trīsvienības noslēpums

Šis trīsvienīgais mīlestības strāvojums pret cilvēkiem brīnišķīgi ir iemūžināts Euharistijā. Sen atpakaļ mēs katehismā mācījāmies, ka Svētā Euharistija var tikt uzskatīta par upuri un sakramentu un ka sakraments tabernākulā mums atklājas kā Komūnija un dārgums uz altāra. Baznīca Euharistijas noslēpumam, Kristus Miesai klātesošai visos pasaules tabernākulos, velta vēl citus svētkus – Corpus Christi. Šodien, Lielajā Ceturtdienā, mēs uzmanīgi raudzīsimies uz Svēto Euharistiju, Upuri un Barību, uz Svēto Misi un Svēto Komūniju.

Es runāju par trīsvienīgās mīlestības strāvojumu pret cilvēkiem. Un kur tad lai vēl labāk to redzam kā Misē? Visa Trīsvienība darbojas altāra Svētajā Upurī. Tādēļ man tik ļoti patīk, noslēdzot kolektas, upurēšanas un Komūnijas lūgšanas, atkārtot šos pēdējos vārdus: Caur Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, jo mēs vēršamies pie Tēva, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda mūžīgi mūžos. Āmen.

Misē lūgšana Tēvam ir nepārtraukta. Priesteris pārstāv mūžīgo Priesteri Jēzu Kristu, kas vienlaikus ir arī Upuris. Un Svētā Gara darbība Misē ir tikpat neizsakāma un droša. Svētā Gara spēkā, raksta svētais Jānis Damaskietis, notiek Maizes pārtapšana Kristus Miesā (Sv. Jānis Damaskietis, De fide orthodoxa, 13 (PG 94, 1139)).

Šī Svētā Gara darbība ir skaidri izteikta tad, kad priesteris lūdz dievišķo svētību pār upurdāvanu: Nāc, mūžīgais un visuvarenais Dievs, un svētī Tavam Svētajam Vārdam sagatavoto upuri… (Romas Misāle, Upurdāvanu sagatavošana, Svētā Gara piesaukšana), upuri, kas Dieva Svētajam Vārdam atdos godu, kas tam pienākas. Svētdarīšana, ko mēs lūdzam, nāk no Paraklēta, ko mums sūta Tēvs un Dēls. Šo Svētā Gara aktīvo klātbūtni upurī mēs atzīstam arī tad, kad īsi pirms Komūnijas sakām: Kungs Jēzu Kristu, Dzīvā Dieva Dēls, kas pildot Tēva gribu Svētā Gara spēkā ar savu nāvi izglābi mūs jaunai dzīvei… (Romas Misāle, lūgšanas, lai sagatavotos Komūnijai).

Iepriekšējais Skatīties grāmatas nodaļu Nākamais