Josemaría Escrivá Obras
86

Visa Trīsvienība ir klātesoša altāra upurī. Ar Tēva gribu, Svētā Gara spēkā, Dēls sevi atdod pestījošā upurī. Mācīsimies vērsties pie Svētās Trīsvienības - pie Dieva, kas ir Viens un Trīsvienīgs: trīs dievišķas personas viņu substances, mīlestības un efektīvās svētdarošās darbības vienībā.

Tūlīt pēc roku mazgāšanas priesteris lūdz: Pieņem Svētā Trīsvienība šo dāvanu, ko Tev upurējam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Ciešanu, Augšāmcelšanās un Debeskāpšanas piemiņai... (Romas Misāle, Upurdāvanu sagatavošana, Upurdāvana Vissvētākajai Trīsvienībai). Un Mises beigās ir cita lūgšana, dedzīga pakļautība Trīsvienīgajam Dievam: Placeat tibi, Sancta Trinitas, obsequium servitutis meae... Lai tev, Svētā Trīsvienība, ir patīkams tava kalpa cieņas apliecinājums; šis upuris, ko, neskatoties uz savu necienīgumu, es piedāvāju tavas Majestātes skatienam; dari to cienīgu patikt Tev un Tavas žēlsirdības dēļ spējīgu pievilkt tavu labvēlību man pašam un visiem, par ko es to upurēju (Romas Misāle, Lūgšana pirms nobeiguma svētības).

Es uzsveru, ka Mise ir dievišķa - Trīsvienības un nevis cilvēciska darbība. To svinot, priesteris kalpo Kunga nodomam, nododot Viņam savu balsi un ķermeni; viņš nerīkojas savā vārdā, bet in persona et in nomine Christi – Kristus personā un Kristus vārdā.

Pateicoties Trīsvienības mīlestībai pret cilvēkiem, no Kristus klātbūtnes Euharistijā Baznīcai un cilvēcei nāk visas žēlastības. Tas ir upuris, ko pravietoja Malahijs: No saules lēkta līdz saules rietam manam Vārdam jāstāv augstā cieņā pagānu starpā, un visās malās mans Vārds godināms ar kvēpināmo un šķīstu ēdamo upuri (Mal 1,11). Tas ir Kristus upuris, ko Viņš ar Svētā Gara līdzdalību dāvā Tēvam: ziedošanās ar bezgalīgu vērtību, ko vecā likuma upuri nevarēja sasniegt un kas Pestīšanu mums padara mūžīgu.

Iepriekšējais Skatīties grāmatas nodaļu Nākamais