Josemaría Escrivá Obras
“Šīs Homīlijas nav teoloģisks traktāts šī vārda parastajā nozīmē. Tās arī nav domātas kā pētījums vai meklējumi par kādām konkrētām tēmām; tās ir teiktas skaļā balsī, ļoti dažādu kultūras līmeņu un sabiedriskā stāvokļa cilvēku priekšā, ar tādu valodu dāvanu, kas tās padara visiem saprotamas. Bet šajās Homīlijās ietvertās domas un apsvērumi ir mīlestības un uzticīgas dievišķā Vārda pazīšanas pilnas.
Nevienā brīdī Homīlijas nenonāk bezpersoniskā, abstraktā līmenī; teorija, protams, pastāv, bet tā vienmēr ir saiknē ar dzīvi. Mons. Eskriva de Balagers nevēršas – un svarīgi paturēt prātā, ka runa ir par mutvārdu tekstiem, – pie spekulatīviem vai kristīgajā garīgumā ieinteresētiem prātiem. Viņš uzrunā cilvēkus ar miesu un asinīm – cilvēkus, kas jau dzīvo dievišķo dzīvi vai, nojaušot Dieva mīlestību, ir gatavi tuvoties Viņam.”
(Mons. Alvaro del Portiljo, Priekšvārds)


Grāmata apkopotas 18 homīlijas, ko Svētais Hosemarija sprediķoja starp 1951. un 1971. gadu, un kuras aptver visu liturģisko gadu no Adventa līdz Kristus – Karaļa svētkiem. Pamattēmas ir dievišķā filiācija, vispārējais aicinājums uz svētumu, ikdienas darba svētdarīšana, kontemplācija pasaules vidū, dzīves vienība. Grāmata nācis klajā 120 izdevumos kopā 542 800 eksemplāru lielā tirāžā 20 valodās.