Josemaría Escrivá Obras
• Pants 102: Kristus dzīvo. Tāda ir lielā patiesība,....
• Pants 103: Kristus dzīvo kristietī. Ticība mums sak....
• Pants 104: Jēzus Kristus - kristīgās dzīves pamats....
• Pants 105: Instaurare omnia in Christo – tāda ir d....
• Pants 106: Kristietis zina, ka ar kristību ir uzpotēts Kris....
• Pants 107: Kristus dzīves apcere Šo Kristus mīlest....
• Pants 108: Starp tik daudzām ainām, ko mums atstāsta evaņ....
• Pants 109: Katrs no šiem cilvēciskajiem žestiem, ir arī D....
• Pants 110: Pielietojums mūsu ikdienas dzīvei Mēs p....
• Pants 111: Varam labi saprast to cilvēku nepacietību, iekš....
• Pants 112: Kristus dedzībai nekas nevar būt svešs. Ja mēs....
• Pants 113: Pārdomājot par misijas, uz ko mūs aicina Dievs,....
• Pants 114: Grēka pieredzei nevajadzētu mūsos iesēt šauba....
• Pants 115: Es negribētu nobeigt bez šīm pēdējām pārdom....
• Pants 116: Tātad mūsu ticībai ir jābūt dzīvai, tai mūs....