Josemaría Escrivá Obras
• Pants 117: Liturģija mums atkal no jauna piedāvā pēdējo ....
• Pants 118: Attiecības ar Jēzu maizē un vārdā Ja ....
• Pants 119: Lūgšanas dzīve Lūgšana savas dzīv....
• Pants 120: Apustulāts, līdzpestīšana Ar apbrīnoj....
• Pants 121: Raugieties, Pestīšana, kas notikusi caur Jēzus ....
• Pants 122: Reizi par visām Kristus mums ir iemācījis Dieva....
• Pants 123: Kvieši un nezāle Ne no savām paša idej....
• Pants 124: Miera un prieka sēja Ko darīt? Es jau ju....
• Pants 125: Nākamā dzīve Apustuliskajai misijai, ko....
• Pants 126: Kunga Debeskāpšanas svētki mums atgādina arī ....