Josemaría Escrivá Obras
• Pants 150: Šajā Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu svētk....
• Pants 151: Mūžīgās dzīves Maize Es vēlētos, la....
• Pants 152: Jauna dzīve Šis ir vienkāršs un svinī....
• Pants 153: Veidot attiecības ar Jēzu Vārdā un Maizē
• Pants 154: Es nesaprotu, kā var dzīvot kristīgi, nejūtot ....
• Pants 155: Euharistijas auglīgums Kad Kungs Pēdējo....
• Pants 156: Šajā svētku dienā visur pasaulē kristieši pr....
• Pants 157: Maize un pļauja: komūnija ar visiem cilvēkie....
• Pants 158: Mēs nevaram paši sev slēpt, ka paliek vēl daud....
• Pants 159: Kristīgais optimisms Varbūt mums dažrei....
• Pants 160: Tātad mums vajadzīga ticība, kas neļauj zaudē....
• Pants 161: Pabeigsim šo lūgšanas brīdi. Savas dvēseles d....