Josemaría Escrivá Obras
• Pants 171: Assumpta est Maria in coelum, gaudent angeli
• Pants 172: Klusējošā upura noslēpums Ievērojiet ....
• Pants 173: Atdarināt Mariju Mūsu Māte ir paraugs, ....
• Pants 174: Lūgšanas skola Kungs jums jau noteikti i....
• Pants 175: Apustuļu audzinātāja Bet nedomājiet ti....
• Pants 176: Viens vienīgs līdzeklis: personiskais svētum....
• Pants 177: Kristīgais prieks Atgriezīsimies no jaun....
• Pants 178: Prieks ir kristieša labums. Tas pazūd vienīgi, ....