Josemaría Escrivá Obras
• Pants 12: Lux fulgebit hodie super nos, quia natus est no....
• Pants 13: Jēzus Kristus, pilnīgs Dievs un pilnīgs cilv....
• Pants 14: Jēzus zemes dzīves gājuma dievišķā nozīm....
• Pants 15: Tāpat kā tas ir ar visiem citiem Jēzus dzīves ....
• Pants 16: Savu laiku virs zemes Viņš pavadīja, darot l....
• Pants 17: Pertransiit benefaciendo. Ko darīja Jēzus....
• Pants 18: Kad Ziemassvētki ir klāt, man patīk kontemplēt....
• Pants 19: Viņš nāca piepildīt Dieva, sava Tēva, grib....
• Pants 20: Atļaujiet man atgriezties pie Jēzus dzīves vien....
• Pants 21: Atgādināt kristietim, ka viņa dzīvei vienīgā....