Josemaría Escrivá Obras
• Pants 22: Mēs esam Ziemassvētkos. Kad mūsu skatiens apst....
• Pants 23: Kristietim laulība nav vienkārša sabiedriska in....
• Pants 24: Cilvēciskās mīlestības svētums Tīra ....
• Pants 25: Šis mīlestības patiesīgums pieprasa uzticību ....
• Pants 26: Neaizmirstiet, ka dažreiz nav iespējams izvairī....
• Pants 27: Gaišas un priecīgas ģimenes Mēs nevara....
• Pants 28: Vecāki galvenokārt audzina ar savu pašu uzvedī....
• Pants 29: Ieklausieties savos bērnos, veltiet viņiem laiku....
• Pants 30: Mēs centāmies apkopot un izskaidrot dažas šīm....