Josemaría Escrivá Obras
• Pants 83: Pirms Lieldienu svētkiem Jēzus, zinādams, ka....
• Pants 84: Lielās Ceturtdienas prieks Cik labi mēs ....
• Pants 85: Euharistija un Trīsvienības noslēpums ....
• Pants 86: Visa Trīsvienība ir klātesoša altāra upurī. ....
• Pants 87: Svētā Mise kristieša dzīvē Svētā Mi....
• Pants 88: Piedalīties Svētajā Misē nozīmē palikt lūg....
• Pants 89: Tagad mēs ieklausāmies Svēto Rakstu lasījumā,....
• Pants 90: Tādējādi, ar bērnu paļāvību, mēs uzsākam ....
• Pants 91: Jēzus ir Ceļš, Vidutājs; viss ir Viņā, ārpu....
• Pants 92: Veidot attiecības ar Jēzu Kristu Tas, ku....
• Pants 93: Viņš ir Karalis un Viņš vēlas valdīt mūsu, ....
• Pants 94: Mūsu Lielās Ceturtdienas meditācija noslēdzas.....