Josemaría Escrivá Obras
14

Assumpta est Maria in coelum: gaudent angeli! – Dievs Mariju ar miesu un dvēseli ir uzņēmis Debesīs: un Eņģeļi priecājas!

Tā dzied Baznīca. – Un mēs ar tādām pat prieka gavilēm iesākam šī Rožukroņa noslēpuma apceri.

Dieva Māte ir aizmigusi. – Ap viņas guļvietu sapulcējušies divpadsmit apustuļi. – Jūdasa vietā stājies Matijs.

Un arī mēs tās īpašās laipnības dēļ, kuru visi godā, esam viņai līdzās.

Bet Jēzus vēlas, lai Viņa Māte ar miesu un dvēseli būtu Debesīs. – Un Debesu pavadoņu pulki parādās visā savā krāšņumā, lai laipni uzņemtu Kundzi. – Tu un es –galu galā tikai bērni – satveram Jaunavas krāšņā zilā apmetņa velci un tā varam apcerēt šo brīnumu.

Vissvētākā Trīsvienība uzņem un apber ar pagodinājumiem Dieva Meitu, Māti un Līgavu... Un Kundze ir tik majestātiska, ka Eņģeļi taujā: Kas viņa ir?

Iepriekšējais Nākamais