Josemaría Escrivá Obras
19

– Laiks ir piepildījies, un Dieva valstība tuvu klāt; gandariet par grēkiem un ticiet evaņģēlijam! (Mk 1, 15)

Un visi ļaudis gāja pie Viņa, un Viņš tos mācīja. (Mk 2, 13)

Jēzus redz laivas jūras krastā un iekāpj vienā no tām. Cik dabiski Jēzus ienāk mūsu katra laivā!

Kad tu tiecies tuvoties Kungam, paturi prātā, ka Viņš vienmēr atrodas tev ļoti tuvu, ka Viņš ir tevī: regnum Dei intra vos est. (Lk 17, 21) Tu atradīsi Viņu savā sirdī.

Kristum pirmkārt ir jāvalda mūsu dvēselēs. Lai Viņš valdītu manī, man nepieciešama Viņa neizmērojamā žēlsirdība: jo tikai tā itin viss manī - katrs sirdspuksts, katrs elpas vilciens, katrs visīsākais acu skatiens, katrs visparastākais vārds, katra pati vienkāršākā sajūta pārvērtīsies par oziannu Kristum, manam Karalim.

Duc in altum. – Dodies dziļāk! – Atmet pesimismu, kura dēļ tu esi kļuvis gļēvs. Et laxate retia vestra in capturam – un izmet savus tīklus zvejai.

Mēs paļaujamies uz Kunga vārdiem: iekāpjam laivā, satveram airus, uzvelkam buras un dodamies šajā pasaules jūrā, ko Kristus mums ir atstājis mantojumā.

"Et regni eius non erit finis". – Un Viņa valstībai nebūs gala!

– Vai tu neizjūti prieku, kalpojot šai valstībai?

(Avoti: Piezīmes no mutiskiem sprediķiem, 19.03.1960; 1.01.1973.; Kad Kristus iet garām”, Nr.159., 181.; Ceļš, Nr.792., 906).

Iepriekšējais Nākamais