Josemaría Escrivá Obras
22

Tagad lai skan litānija, aizvien jaunas gaismas apmirdzēta un visā savu nokrāsu un jūtu daudzveidībā.

Kunga, Kristus piesaukšana; lūgumi katrai dievišķajai Personai atsevišķi un Svētajai Trīsvienībai; kvēli slavinājumi Marijai: Kristus Māte, Nevainīgā Māte, Laba padoma Māte, Radītāja Māte, Pestītāja Māte..., Visgudrākā Jaunava..., Gudrības sēdeklis, Mistiskā Roze, Dāvida tornis, Derības šķirsts, Rīta auseklis..., Grēcinieku patvērums, Noskumušo iepriecinātāja, Kristīgo palīdzība...

Un viņas valdīšanas atzīšana. – Regina! – Karaliene! – un viņas kā vidutājas atzīšana: Sub tuum praesidium confugimus, tavā patvērumā steidzamies, Svētā Dieva Māte..., izglāb mūs vienmēr no visām briesmām, tu slavējamā un svētītā Jaunava.

Lūdz par mums, Svētā Rožukroņa Karaliene, lai mēs mūsu Kunga Jēzus Kristus solījumu cienīgi topam.

---

Kungs, apžēlojies par mums! Kristu, apžēlojies par mums! Kungs, apžēlojies par mums!

Kristu, klausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, APŽĒLOJIES PAR MUMS!

Dievs Dēls pasaules Pestītāj,

Dievs Svētais Gars,

Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Svētā Marija, LŪDZ PAR MUMS!

Svētā Dieva Dzemdētāja,

Svētā jaunavu Jaunava,

Kristus Māte,

Baznīcas Māte,

Dieva žēlastības Māte,

Visskaidrākā Māte,

Visšķīstākā Māte,

Neaizskartā Māte,

Nevainīgā Māte,

Vismīļākā Māte,

Brīnišķā Māte,

Laba padoma Māte,

Radītāja Māte,

Pestītāja Māte,

Visgudrākā Jaunava,

Godināmā Jaunava,

Slavējamā Jaunava,

Spēcīgā Jaunava,

Labsirdīgā Jaunava,

Uzticīgā Jaunava,

Taisnības spogulis,

Gudrības sēdeklis,

Mūsu līksmības cēlonis,

Garīgais trauks,

Godājamais trauks,

Izcilais dievkalpošanas trauks,

Mistiskā roze,

Dāvida tornis,

Ziloņkaula tornis,

Zelta nams,

Derības šķirsts,

Debesu vārti,

Rīta auseklis,

Slimnieku veselība,

Grēcinieku patvērums,

Noskumušo iepriecinātāja,

Kristīgo palīdzība,

Eņģeļu Karaliene,

Patriarhu Karaliene,

Praviešu Karaliene,

Apustuļu Karaliene,

Mocekļu Karaliene,

Apliecinātāju Karaliene,

Jaunavu Karaliene,

Visu Svēto Karaliene,

Bez iedzimtās vainas ieņemtā Karaliene,

Debesīs uzņemtā Karaliene,

Svētā Rožukroņa Karaliene,

Ģimeņu Karaliene,

Miera Karaliene,

Māras zemes Karaliene,    

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs! Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs! Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva Dzemdētāja, nenicini mūsu lūgšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām, Tu, godināmā un svētā Jaunava, mūsu Valdniece, mūsu Vidutāja, mūsu Aizbildinātāja! Izlīdzini mūs ar savu Dēlu, Novēli mūs savam Dēlam, Stādi mūs savam Dēlam priekšā.

Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja! Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

Lūgsimies.

Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam: liec, lai mūsu, Tavu kalpu dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela, un ar slavējamās Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma un priecātos mūžīgā dzīvē.

Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Iepriekšējais Nākamais