Josemaría Escrivá Obras
3

Ir iznācis ķeizara Augusta rīkojums, kas pavēl uzskaitīt visus iedzīvotājus. Tāpēc katram ir jādodas pierakstīties uz savu dzimto pilsētu. – Jāzeps ir no Dāvida nama, tāpēc viņš līdz ar Jaunavu Mariju dodas no Nācaretes uz Jūdejas pilsētu Betlēmi. (sal. Lk 2, 1-5)

Un Betlēmē piedzimst mūsu Dievs - Jēzus Kristus! – Mājoklī nav vietas - Viņš piedzimst stallī. – Un māte Viņu ietin autiņos un nogulda silītē. (sal. Lk 2, 7)

Aukstums. – Nabadzība. – Es esmu Jāzepa kalps. – Cik Jāzeps ir labs! – Viņš pret mani izturas kā pret dēlu. – Un viņš piedod, ja paņemu Bērnu rokās un stundu pēc stundas pavadu, teicot Viņam maigus un kvēlus vārdus!

Un es Viņu skūpstu – skūpsti arī tu –, un es Viņu aijāju, un es Viņam dziedu, un saucu Viņu par Ķēniņu, Mīlestību, manu Dievu, manu Vienīgo, manu Visu!... Cik skaists ir Bērns... un cik ātri beidzas lūgšanu desmits!

Iepriekšējais Nākamais