Josemaría Escrivá Obras
4

Kad ir pagājušas Mozus Likumā noteiktās Mātes šķīstīšanās dienas, vecākiem jādodas uz Jeruzalemi, lai Bērnu stādītu priekšā Kungam. (sal. Lk 2, 22)

Mans draugs, šoreiz tas esi tu, kurš nes baložu būri. – Vari aptvert? Viņa – Bezvainīgā! – viņa pakļaujas likumam, it kā viņai būtu vajadzīga šķīstīšanās.

Muļķa bērns, vai šis piemērs nemāca tev pildīt Dieva Svēto Likumu, lai kādus arī personīgos upurus tas neprasītu?

Šķīstīties! Tu un es, mums gan ir nepieciešams šķīstīties! – Grēku nožēlošana un daudz vairāk kā grēku nožēla - Mīlestība. – Tāda mīlestība, kas kā nokaitēta dzelzs nodedzina no mūsu dvēseles netīrumus; kas kā uguns iekvēlina dievišķām liesmām mūsu sirds nabadzību.

Kāds taisnīgs un dievbijīgs vīrs, kurš Svētā Gara iedvesmots ir ieradies templī, – viņam bija ticis atklāts, ka viņš nāvi neredzēs, iekams nebūs redzējis Kristu, – paņem rokās Mesiju un saka: Tagad, Kungs, saskaņā ar Taviem vārdiem atlaid savu kalpu mierā..., jo manas acis ir redzējušas Pestītāju. (sal. Lk 2, 25-30)

Iepriekšējais Nākamais