Josemaría Escrivá Obras
9

Viņš, nesdams Savu Krustu, iet uz to vietu, kas saucas Kalvārija, bet ebrejiski Golgota. (Jņ 19, 17) – Tie aiztur kādu Sīmani no Kirēnes, kas nāk no laukiem, un uzliek viņam krustu, lai nes to Jēzum pakaļ. (sal. Lk 23, 26)

Ir piepildījies Isaja teiktais (Is 53, 12): cum sceleratis reputatus est, viņš tika pieskaitīts ļaundariem; jo līdz ar Viņu tiek vesti divi citi ļaundari, lai viņus nogalinātu. (sal. Lk 23, 32)

Ja kāds vēlas Man sekot... Mazais draugs, mēs esam noskumuši, pārdzīvojot Mūsu Kunga Jēzus Ciešanas. – Skat, ar kādu mīlestību Viņš apskauj Krustu. – Mācies no Viņa. – Jēzus nes Krustu tevis dēļ - nes arī tu to - Jēzus dēļ.

Bet nenes Krustu, vilkdams to pa zemi... Nes to stingri uz saviem pleciem, jo šādi nests, tavs Krusts nebūs kaut tāds Krusts, bet gan... Svētais Krusts. Nevis vienkārši samierinies ar Krustu, jo samierināšanās nav diez cik cildens vārds, bet mīli Krustu. Ja tu to patiešām mīlēsi, tavs Krusts būs... Krusts bez Krusta.

Un noteikti, tāpat kā Viņš, tu ceļā satiksi Mariju.

Iepriekšējais Nākamais