Josemaría Escrivá Obras
Grāmatā “Rožukronis” iekļauti vairāki apsvērumi par piecpadsmit Rožukroņa priecīgiem, sāpīgiem un godības noslēpumiem, lai sekmētu šo Marijas lūgšanas skaitīšanu un mūsu Kunga un viņa Svētās Mātes dzīves ainu kontemplāciju. Grāmata beidzas ar dažiem komentāriem par litānijām.
Svētais Hosemarija rakstīja šo mazo darbu vienā rāvienā 1931. gadā tieši pēc Sv. Mises svinēšanas. Tā tika publicēta 1934. gadā, lai palīdzētu lasītājiem tuvināties Jaunavai Marijai ar vienkāršību un uzticēšanos, un caur viņu - Vissvētākajai Trīsvienībai. Jo, kā viņš saka grāmatas prologā: “Iesākums ceļam, kas vainagojas ar neprātīgu mīlestību uz Jēzu, ir paļāvības pilna mīlestība uz Svēto Jaunavu Mariju”. Sv. Hosemarijas grāmata “Rožukronis” nācis klajā 185 izdevumos aptuveni 1,25 miljonu eksemplāru lielā kopējā tirāžā 29 valodās.

Kā senās dienās, arī šodien Rožukronim jābūt varenam ierocim, ar kuru uzvarēt mūsu iekšējā cīņā un ar kuru palīdzēt visām dvēselēm. Veltī cildinošus vārdus Jaunavai Marijai: Kungs sagaida no tevis gandarīšanu un slavinājumus no tavām lūpām. Kaut tu prastu un gribētu sēt mieru un prieku visā pasaulē ar šo brīnišķīgo mariānisko dievbijību un savu neatslābstošo tuvākmīlestību. (Autora ievadvārdi, 1968. gada oktobrī Romā)