Josemaría Escrivá Obras
• Pants 34: Kad runa ir par to, ka jāaizstāv patiesība, kā....
• Pants 35: Cik skaidri tagad redzu, ka „svētajai bezka....
• Pants 36: Bail paliek, domājot par ļaunumu, ko varam nodar....
• Pants 37: Ir tādi cilvēki, par kuriem rodas iespaids, ka t....
• Pants 38: Ir veltīgi censties izpatikt visiem. Vienmēr bū....
• Pants 39: Neuzvedies kā tie, kas nobīstas no ienaidnieka, ....
• Pants 40: Tu apzinies, kāds darbs tiek veikts… tas tev š....
• Pants 41: Šķita, ka viņš ir pieņēmis galīgu un negroz....
• Pants 42: Ir tādi, kas kļūdās vājuma dēļ, jo mēs esa....
• Pants 43: Daži ticību un paļaušanos uz Dievu sauc par ap....
• Pants 44: Paļauties uz Dievu ir neprāts…! Tā tiek sacī....
• Pants 45: Tu man atrakstīji, ka visbeidzot tiki līdz bikts....
• Pants 46: Kaut mums būtu drosme publiski un nepārtraukti d....
• Pants 47: „Mēs nevaram būt sektanti,” slēpjot....
• Pants 48: Lai pārliecinātos par to, ka ir muļķīgi izvē....
• Pants 49: Man patīk, ka tu mīli procesijas, visas mūsu M....
• Pants 50: Ego palam locutus sum mundo. Es esmu runāj....
• Pants 51: Kad apustuļi ir izklīduši un satrakotā tauta p....