Josemaría Escrivá Obras
• Apustuļu darbi
Grāmatas nodaļa 1 Dāsnums
   XXVIII , 26 > Pants 31
Grāmatas nodaļa 6 Cilvēku zvejnieki
   II , 9 > Pants 186
   II , 1-42 > Pants 213
   II , 1-42 > Pants 226
Grāmatas nodaļa 8 Pazemība
   V , 40-41 > Pants 283
Grāmatas nodaļa 24 Griba
   III , 6 > Pants 782