Josemaría Escrivá Obras
“Šajās lappusēs parādās pati kristieša dzīve, kurā, kad garām iet Kristus, nesajaucoties, taču arī nenošķiroties, savijas cilvēciskais un dievišķais. [..] Tāpat kā grāmata “Ceļš” [..], arī Vaga ir (svētā Hosemarijas) iekšējās dzīves un dvēseļu aprūpes pieredzes auglis. Šis darbs ir rakstīts ar domu veicināt un atvieglot personisko lūgšanu. Tāpēc tā žanrs un stils nav kā sistemātiskiem teoloģiskiem traktātiem, kaut arī tā bagātīgais un dziļais garīgums ietver augstu teoloģiju. Vaga vēlas skart kristieša personu pilnībā – miesu, dvēseli, dabu un žēlastību, ne tikai prātu.” (Mons. Alvaro del Portiljo, Ievads).
Grāmatas “Vaga” pirmais izdevums nāca klajā 1986. gadā., jau pēc autora nāves. Bet Svētais Hosemarija bija pabeidzis sagatavot grāmatu jau ilgu laiku, ja neskaita to, ka lapas nebija sakārtotas secībā un nebija veikti stila labojumi. Pat nosaukumi dažādajām nodaļām jau bija doti. Grāmata nākusi klajā 127 izdevumos aptuveni 580 tūkstošu eksemplāru lielā kopējā tirāžā 23 valodās.


Draugs lasītāj, ļauj man paņemt tavu dvēseli savās rokās un aicināt to kontemplēt cilvēciskos tikumus: žēlastība iedarbojas uz dabu, taču neaizmirsti, ka maniem apsvērumiem, lai cik cilvēciski tie tev arī šķistu, tā, kā tos esmu uzrakstījis tev un man un pat izdzīvojis, Dieva priekšā noteikti jābūt tādiem, kurus devis priesteris. Es lūdzu mūsu Kungu, kaut šīs lappuses būtu tik ļoti noderīgas, ka tās mums palīdzētu kļūt labākiem un mūs mudinātu šajā dzīvē atstāt aiz sevis auglīgu savu darbu vagu. (Grāmatas "Vaga" autora prologs)