Josemaría Escrivá Obras
• Pants 831: Šķīstība, ko cilvēks dzīvo saskaņā ar savu....
• Pants 832: Šķīstības „brīnumam” ir šādi at....
• Pants 833: Jo kārdinājums pret šķīstību ir apslēptāks....
• Pants 834: Svētā šķīstība – tā ir miesas pazemī....
• Pants 835: Lūk, kādiem vārdiem kāds biktstēvs darīja ga....
• Pants 836: Tiklīdz labprātīgi tiek pieļauts šāds dialog....
• Pants 837: Viņš devās pa nešķīstības ceļu ar visu sav....
• Pants 838: „Jūs man teicāt, ka ar savu pagātni es va....
• Pants 839: Jā, ar satriektu sirdi lūdz piedošanu un bagāt....
• Pants 840: Šī netīrā saruna… nāk no kloākas! –....
• Pants 841: Tā vien šķiet, ka „gars” sarūk, sa....
• Pants 842: Kādas skumjas raisa tie, kas, balstoties uz savu ....
• Pants 843: Kāds mazliet skarbs, taču pieredzējis biktstēv....
• Pants 844: Tu varbūt esi… tas, kas tu esi, – dzīvni....
• Pants 845: Ir cilvēki, kas laiž pasaulē bērnus sava ģime....
• Pants 846: Kristīgs laulāts pāris nevar vēlēties nospros....
• Pants 847: Kad mēs bijām mazi, tad pieķērāmies savai mā....
• Pants 848: Ne jau dzīvojot šādu nesakārtotu dzīvi, var a....
• Pants 849: Atļauj man dot kādu ikdienā īstenojamu padomu.....