Josemaría Escrivá Obras
• Pants 850: Izkop savā dvēselē un sirdī, prātā un gribā....
• Pants 851: Kā gan lai tevī būtu miers, ja, pretojoties ž....
• Pants 852: Kā miers, tā karš ir mūsos pašos. Nav iespēj....
• Pants 853: Lūk, līdzeklis pret tavām raizēm: būt paciet....
• Pants 854: Dievs ir ar tevi! Tātad nekavējoties dzen prom b....
• Pants 855: Pat ja viss jūk un brūk, pat ja notikumi risinā....
• Pants 856: Ja, neatraujot skatienu no Dieva, tu pratīsi sagl....
• Pants 857: Kāds draugs mums vaļsirdīgi atklāja, ka viņš....
• Pants 858: Skanīgs kāda brāļa sveiciens ceļotāju vidē ....
• Pants 859: Tu esi neaprakstāmi laimīgs. Reizēm, redzēdams....
• Pants 860: Kad tu patiešām paļausies uz Kungu, tu iemācī....
• Pants 861: Tev joprojām gadās ko sajaukt un pieļaut kļūd....
• Pants 862: Kad dvēsele ir tumsā, akla un nemierīga, mums k....
• Pants 863: Cīnies pret sava rakstura negludumiem, pret savu ....
• Pants 864: Kristieša uzdevums ir panākt, lai ļaunums nosl....
• Pants 865: Gan ar kristīgu mīlestību, gan ar cilvēcisku e....
• Pants 866: Varmācība nav laba pārliecināšanas sistēma....
• Pants 867: Varmāka vienmēr zaudē, pat ja uzvarētu pirmaj....
• Pants 868: Tirāna taktika ir panākt, lai savā starpā kož....
• Pants 869: Tie, kas redz konkurentus tur, kur ir tikai brāļ....
• Pants 870: Retu reizi kādu jautājumu var atrisināt ar agre....
• Pants 871: Es nesaprotu ne tavas dusmas, ne vilšanos. Tev at....
• Pants 872: Lai tu nezaudētu mieru, tajā ļoti smagās un ne....
• Pants 873: Paradokss: kopš es izlēmu sekot psalma padomam: ....
• Pants 874: Svētā Marija ir Miera Karaliene, tā Baznīca vi....