Josemaría Escrivá Obras
• Pants 945: Ja mēs, kristieši, patiešām dzīvotu saskaņā....
• Pants 946: Tu apzināsies savu atbildību, kad sapratīsi, ka....
• Pants 947: Kaut tu iemācītos ik dienas rūpēties par citie....
• Pants 948: Lūk, doma, kas tev palīdzēs grūtos brīžos: j....
• Pants 949: Nekļūsti par „teorētiķi”! Mūsu dz....
• Pants 950: Tik tiešām, senais ir pelnījis cieņu un pateic....
• Pants 951: Nedusmojies, bieži vien bezatbildīga uzvedība l....
• Pants 952: Tu ļoti riskē, ja ļaujies apmierinājumam par t....
• Pants 953: Tavas alkas pēc tā, lai visa cilvēce iepazītu ....
• Pants 954: Izturies tā, it kā no tevis un vienīgi no tevis....
• Pants 955: Paklausies, svētas lietas, kad uz tām svēti ska....
• Pants 956: Tu apgalvo, ka nespēj samierināties un dzīvot a....
• Pants 957: Vissvētākā Trīsvienība tev piešķir savu ž....
• Pants 958: Tev, kas esi sastapies ar šo lielo problēmu: ja ....
• Pants 959: Ņemot rokās bērnus, mātes – krietnas mā....
• Pants 960: Custos, quid de nocte! Naktssargs, esi nomo....
• Pants 961: Katra „izniekota” aicinājuma vai nora....
• Pants 962: Ja tu patiešām mīlētu savu tēviju – un ....
• Pants 963: Ja laiks būtu vienīgi nauda… tu varbūt varēt....
• Pants 964: Kungs Pēterim, kas Viņu bija trīs reizes nolied....
• Pants 965: Viņi uzskata, ka tuvākmīlestības vārdā rīko....
• Pants 966: Nav pieņemams veicināt vienas dvēseles atgrieš....
• Pants 967: Ja kāds piekristu, ka starp avīm tiek audzēti v....
• Pants 968: Kad autoritāte piešķirta viduvējiem cilvēkiem....
• Pants 969: Nav prātīgi paaugstināt nezināmus cilvēkus l....
• Pants 970: Tu esi iecelts vadošā amatā un darbojies saska....
• Pants 971: Tu, kas esi atbildīgā amatā, pildot savu uzdevu....
• Pants 972: Labas pārvaldes pamatnorma ir sadalīt atbildību....
• Pants 973: Risinot jautājumus, centies nekad tā nepārspīl....
• Pants 974: Ķēdes izturība tiek mērīta pēc tās visvāj....
• Pants 975: Ne par vienu no saviem padotajiem nesaki, ka viņ....
• Pants 976: Noraidi alkas pēc pagodinājumiem. Turpretī apdo....
• Pants 977: Krusta izsmiekla stundā Jaunava ir tur, sava Dēl....