Josemaría Escrivá Obras
Grāmatā ietverti īsi komentāri četrpadsmit krustaceļa apstāšanās reizēm, kas ir svētā Hosemarijas pārdomu augli. Viņš vēlējās, lai šī grāmata kalpotu par palīgu, domājot par Jēzus Ciešanām.
“Krustaceļš nav skumja dievbijības izpausme. Monsinjors Eskriva de Balagers daudzreiz mācījis, ka kristīgā prieka saknēm ir krusta veids. Kristus Ciešanas ir sāpju ceļš, taču tas ir arī cerību un drošas uzvaras ceļš. [..] Šis jaunais monsinjora Eskrivas de Balagera pēc nāves izdotais darbs, tāpat kā iepriekšējie, tika sagatavots, lai palīdzētu lūgties un ar Dieva svētību augtu grēku nožēlas garā – mīlestības sāpēs – un pateicībā Tam Kungam, kurš mūs atpircis ar Savām Asinīm” (Mons. Alvaro del Portiljo).
Kopš grāmatas pirmā izdevuma 1981. gadā svētā Hosemarijas grāmata “Krustaceļš” nācis klajā 118 izdevumos aptuveni 500 tūkstošu eksemplāru lielā kopējā tirāžā 26 valodās.


Mans Kungs un mans Dievs, mūsu Mātes visumīlošā skatiena klātbūtnē mēs vēlamies pavadīt Tevi Tavu ciešanu ceļā, kas kļuva par upuri mūsu atpestīšanai. Mēs gribam līdzi izciest visu, ko izcieti Tu, mēs gribam sniegt Tev mūsu nabaga satriektās sirdis, jo Tu, būdams nevainīgs, mirsi par mums –vainīgajiem. Marija, mana Māte, daudz cietusī Jaunava, palīdzi arī man no jauna pārdzīvot tās rūgtās stundas, kuras tavs Dēls gribēja pavadīt šeit uz Zemes, lai mēs, kas no māla saujas radīti, beidzot dzīvotu, In libertatem gloriae foliorum Dei – Dieva bērnu brīvībā un godībā. (Autora priekšvārds)