Josemaría Escrivá Obras
Autora priekšvārds
I Pirmā stacija Kristum piespriež nāvi
II Otrā stacija Jēzus ņem uz pleciem savu Krustu
III Trešā stacija Jēzus pirmo reizi pakrīt zem Krusta
IV Ceturtā stacija Jēzus satiek Savu Svēto Māti
V Piektā stacija Kirēnes Sīmanis palīdz Jēzum nest Krustu
VI Sestā stacija Līdzcietīga sieviete noslauka Jēzus seju ar sviedrautu
VII Septītā stacija Jēzus otro reizi pakrīt zem krusta
VIII Astotā stacija Jēzus mierina raudošās sievietes
IX Devītā stacija Jēzus trešo reizi pakrīt zem Krusta
X Desmitā stacija Kungam Jēzum atņem drēbes
XI Vienpadsmitā stacija Kungu Jēzu piesit krustā
XII Divpadsmitā stacija Jēzus mirst pie Krusta
XIII Trīspadsmitā stacija Jēzu noņem no Krusta un atdod Viņa Mātei
XIV Četrpadsmitā stacija Jēzus miesas tiek guldītas kapā