Josemaría Escrivá Obras
5

Jēzus spēki ir izsmelti. Ar grūtībām viņš virzās uz priekšu, bet kareivji steidzina, jo grib šo lietu ātrāk pabeigt. Kad gājiens caur vārtiem ir izgājis no tiesneša pils, viņi sagrābj vīru vārdā Sīmanis no Kirēnes, Aleksandra un Rufa tēvu, kurš ir mājupceļā no lauka, un piespiež viņu, lai tas nestu Jēzus Krustu. (sal. Mk 15, 21)

Pret visām Kunga Ciešanu briesmīgajām mokām tā, protams, ir visai neliela palīdzība. Taču Jēzum pietiek ar vienu smaidu, vienu vārdu, vienu žestu, vienu mīlestības lāsi, lai pateicībā pār drauga dvēseli bagātīgi izlietu savu bezgalīgo žēlastību. Pēc gadiem Sīmaņa dēli kļūs par kristiešiem un būs ievērojami un cienīti savu ticības brāļu vidū, bet viss sākās ar negaidītu satikšanos ar Kunga Krustu.

Es esmu kļuvis izzināms tiem, kas pēc manis nejautāja, Mani atrod tie, kas mani nemeklēja. (Is 65,1)

Dažkārt Krusts pēkšņi parādās mūsu priekšā, kad mēs to nemaz neesam meklējuši; tas ir Kristus, kas taujā pēc mums. Iespējams, ka sirds izjūt riebumu pret šo Krustu, ar kuru mēs neesam rēķinājušies, un kas mums tādēļ šķiet vēl biedējošāks. Taču nemēģini savu sirdi nomierināt. Tomēr, ja tā uzstāj, tad cēlā līdzjūtībā un dziļā uzticībā klusi saki tai: sirds, ak, sirds pie Krusta! Sirds pie Krusta!Apcerei1. Vēlies uzzināt, kā pateikties Kungam par to, ko Viņš darījis mūsu labā?... Ar mīlestību! Cita ceļa nav.

Mīlestība tiek atmaksāta ar mīlestību. Taču pārliecību par mīlestību dod upuris. Tālab, esi drosmīgs! Atsakies no sevis paša un ņem Viņa Krustu. Tad tu varēsi būt drošs, ka atlīdzini Mīlestību ar mīlestību.

2. Vēl nav par vēlu, vēl viss nav zaudēts... Lai arī tev tā liktos. Lai arī to atkārtotu tūkstoš pareģu balsis. Lai arī tevi ielenktu izsmējīgi un neticīgi skatieni. Ir pienācis piemērots brīdis, lai uzņemtos Krustu: Pestīšana notiek vēl arvien - tagad! -, un Jēzum ir vajadzīgi daudzi tādi palīgi kā kirēnietis.

3. Cēla sirds nesāk svārstīties upura priekšā, ja runa ir par mīļotās personas laimi. Redzot kāda sejā ciešanas, cildena dvēsele, lai tās atvieglotu, pārvar pretīgumu un atdod sevi bez minstināšanās... Un Dievs? Vai Viņš būtu pelnījis mazāk mīlestības kā cilvēki - no miesas veidotie, no mālu saujas radītie?

Mācies apvaldīt savas kaprīzes. Nepatikšanas uzņem bez pārspīlējumiem, bez pārlieka uztraukuma, bez... histērijas. Tā tu darīsi Jēzus Krustu vieglāku.

4. Šodien šim namam notikusi pestīšana, jo arī šis ir Ābrahama dēls. Jo Cilvēka Dēls nācis meklēt un pestīt to, kas bija zudis. (Lk 19, 9-10)

Zahejs, Kirēnes Sīmanis, Dimass jeb “labais laupītājs“, romiešu centurions...

Tagad tu jau zini, kāpēc Kungs ir tevi uzmeklējis. Pateicies Viņam par to!... Taču opere et veritate, ar darbiem un patiesībā.

5. Kā patiesi iemīlēt Jēzus Svēto Krustu?... Tīko pēc tā!... Lūdz Kungam spēku, lai Krustu varētu iedēstīt visu cilvēku sirdīs visās plašās pasaules malās! Un pēc tam... gandari ar prieku; centies mīlēt to tā, lai tava sirds pukstētu kopā arī ar tām sirdīm, kuras to vēl nemīl.

Iepriekšējais Nākamais