Josemaría Escrivá Obras
Oficiālais paziņojums
Visas šo lapu satura intelektuālā īpašuma tiesības ir likumīgi aizsargātas. Teksti un attēli nevar reproducēt ar jebkādiem līdzekļiem vai procedūrām bez autortiesību īpašnieku atļaujas.
Šo atļauju var uzskatīt par netieši piešķirtu (ja vien nav skaidri norādīts pretējais) šo tekstu fragmentu izmantošanai, ja vien tas nav darīts ar komerciāliem nolūkiem un tiek skaidri norādīti šo tekstu avoti.
Personas dati, ko lietotāji sniedz šajā tīmekļa vietnē iekļautajās veidlapās, tiks izmantoti vienīgi, lai sniegtu pieprasīto pakalpojumu, un, ja nepieciešams, turpmākos paplašinājumus vai uzlabojumus. Nekādā gadījumā tie dati netiks nodoti trešajām personām. Lietotājs var konsultēt, modificēt vai atcelt iesniegtos datus.