Josemaría Escrivá Obras
• Pants 23: Bieži esmu jums atgādinājis aizkustinošo Evaņ....
• Pants 24: Izvēlēties dzīvību Mēs ar pateicību esam ie....
• Pants 25: Tagad pārdomājiet to cildeno brīdi, kad erceņ....
• Pants 26: Brīvības jēga Mēs nekad nevarēsim pilnībā ....
• Pants 27: Nostājoties Dieva priekšā, pajautāsim sev vēl....
• Pants 28: Brīvība un sevis veltīšana Dieva mīlestība ....
• Pants 29: Šādi cilvēki aizbarikādējas kopā ar savu br....
• Pants 30: Atcerieties līdzību par talentiem! Kalps, kurš ....
• Pants 31: Bet jūs varētu teikt: “Kad mēs beidzot b....
• Pants 32: Apziņu brīvība Visus šos gadus, kopš kalpoju....
• Pants 33: Mūsu Māte — Svētā Baznīca — vienm....
• Pants 34: Radības rokās ir tiesības pateikt Dievam “....
• Pants 35: Kalpošana pret kalpošanu. Ja mums jebkurā gadī....
• Pants 36: Atbildīgi Dieva priekšā ““Cilvēku....
• Pants 37: Līdzībā par kāzu mielastu, nama kungam uzzinot....
• Pants 38: Atkārtoju vēlreiz: es nepieņemu nevienu citu ka....