Josemaría Escrivá Obras
128

Vasarsvētku aktualitāte

Šī dziļā realitāte, ko Svēto Rakstu teksts dara mums zināmu, nav pagātnes atmiņas, Baznīcas zelta laiki, kas tagad piederētu senajai vēsturei. Arī pāri pār mūsu katra nepilnībām un grēkiem, tā ir tā pati šodienas Baznīcas un visu laiku Baznīcas realitāte. „Es lūgšu Tēvu”, saka Kungs saviem mācekļiem,” un Viņš dos jums citu Iepriecinātāju, lai Tas paliktu pie jums mūžīgi.” (Jņ 14,16). Jēzus pildīja savus solījumus. Viņš ir augšāmcēlies, Viņš ir uzkāpis debesīs un vienotībā ar Mūžīgo Tēvu mums sūta Svēto Garu, lai tas mūs svētdarītu un mums dotu dzīvību.

Dieva spēks un varenība izgaismo zemes vaigu. Svētais Gars turpina palīdzēt Kristus Baznīcai, lai tautu priekšā vienmēr un visā tā būtu pacelta zīme, kas cilvēcei vēsta par Dieva labvēlību un mīlestību (sal. Is 11,12). Lai cik lieli būtu mūsu ierobežojumi, mēs – cilvēki – ar paļāvību varam raudzīties uz debesīm un justies prieka pilni: Dievs mūs mīl un atbrīvo no mūsu grēkiem. Svētā Gara klātbūtne un darbība Baznīcā ir mūžīgās svētlaimes – Dieva dāvātā prieka un miera – garantija un priekšnojausma.

Tāpat kā šie cilvēki, kas Vasarsvētkos tuvojās Pēterim, arī mēs tikām kristīti. Ar kristību Dievs, mūsu Tēvs, ieguva mūsu dzīvi, to iekļāva Kristus dzīvē un mums nosūtīja Svēto Garu. Kungs, mums saka Svētie Raksti, mūs izglāba caur atdzimšanu ūdenī un atjaunošanos Svētajā Garā, ko Viņš bagātīgi izlēja pār mums caur mūsu Pestītāju Jēzu Kristu. Lai, attaisnoti Viņa žēlastībā, mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīves mantinieki (Tit 3,5-7).

Pieredze par savu vājumu un kļūdām; ne īpaši priekšzīmīgais iznākums, ko rada skumjais skats, raugoties uz tiem, kas sevi sauc par kristiešiem, viņu sīkmanības un pat zemiskuma dēļ; dažu apustulisko kustību novirzīšanās no ceļa vai ārēji šķietamais zaudējums – tas viss kā grēka un cilvēcisko ierobežojumu konstatēšana var būt pārbaudījums mūsu ticībai un ļaut kārdinājumam un šaubām ienākt mūsos: kur ir Dieva spēks un varenība? Pienācis brīdis reaģēt, ar lielāku tīrību un enerģiju izdzīvot mūsu cerību un sekojoši darīt tā, lai mūsu uzticība ir stiprāka.

Iepriekšējais Skatīties grāmatas nodaļu Nākamais