Josemaría Escrivá Obras
• Pants 290: Pasaule mūs gaida. Jā! Ar dedzību mīlam šo pa....
• Pants 291: Kungs ar smalkjūtīgas mīlestības žestu ir ļ....
• Pants 292: Pasaule… – „Tā ir mūsu joma!”....
• Pants 293: „Šis ir cerības laiks, un es pārtieku no ....
• Pants 294: Pasaules mainīgais un tīkamais šarms… Tas tev....
• Pants 295: Kristieša aicinājums tevi mudina būt Dievā un ....
• Pants 296: Liekas neticami, ka varam būt tik laimīgi šajā....
• Pants 297: Pasaule ir auksta, šķiet, tā ir aizmigusi. Bie....
• Pants 298: Uzticamība, tā kalpošana Dievam un dvēselēm, ....
• Pants 299: Labam Dieva bērnam ir jābūt ļoti cilvēcīgam.....
• Pants 300: Ir grūti kliegt ikviena cilvēka ausī ar darbu, ....
• Pants 301: Nav taisnība, ka ir pretruna starp to, ka cilvēk....
• Pants 302: Tavs kristīga pilsoņa pienākums ir dot savu art....
• Pants 303: Dieva bērns nevar šķirot klases, jo viņu inter....
• Pants 304: Pasaulīgie cilvēki nopūlas, lai dvēseles pēc ....
• Pants 305: Ir tādi cilvēki, kas visu savu dienu nodzīvo ar....
• Pants 306: Ar savu kristīga pilsoņa uzvedību parādi cilv....
• Pants 307: Fundamentāla kļūda, no kuras tev jāpiesargās,....
• Pants 308: Nevar atdalīt reliģiju no dzīves ne domās, ne ....
• Pants 309: No attāluma šķiet, ka debesis un zeme saplūst ....
• Pants 310: Mēs nevaram salikt rokas klēpī, kad, izmantojot....
• Pants 311: Daudzas materiālas, tehniskas, ekonomiskas, soci....
• Pants 312: Nemēģini pārvērst pasauli par klosteri, jo tā....
• Pants 313: Cik skumji, ja cilvēku mentalitāte ir kā Cēzar....
• Pants 314: „Kurš ir izdomājis to, ka, lai sasniegtu s....
• Pants 315: Mīli savu tēviju! Patriotisms ir viens no krist....
• Pants 316: Attaisnot noziegumus un neatzīt citu tautu tiesī....
• Pants 317: Apustulis rakstīja arī, ka „nav starpības....
• Pants 318: Jau pirms daudziem gadiem man kļuva skaidrs kā d....
• Pants 319: Katoliskās Baznīcas nepārejošā vitalitāte li....
• Pants 320: Lai sekotu Kristus pēdās, mūsdienu apustulis ne....
• Pants 321: Tu, kas dzīvo pasaulē un esi viens no pilsoņiem....
• Pants 322: Nāca Cēzara Augusta pavēle, saskaņā ar kuru b....