Josemaría Escrivá Obras
• Svētā Mateja evaņģēlijs
Grāmatas nodaļa 1 Kristīgais aicinājums
   XXII , 37 > Pants 1
   IV , 18-20 > Pants 2
   XIII , 36 > Pants 2
   XIV , 31 > Pants 2
   XVI , 16 > Pants 2
   XVI , 23 > Pants 2
   XVI , 6-7 > Pants 2
   XVI , 8 > Pants 2
   XVII , 17 > Pants 2
   XXI , 21 > Pants 2
   V , 8 > Pants 5
   V , 7 > Pants 7
   XVIII , 21-35 > Pants 7
   V , 15-16 > Pants 10
Grāmatas nodaļa 2 Kristus triumfs pazemībā
   XIII , 55 > Pants 14
   XX , 22 > Pants 15
   XI , 28-30 > Pants 18
Grāmatas nodaļa 3 Laulība, kristīgais aicinājums
   X , 39 > Pants 24
Grāmatas nodaļa 4 Kunga Epifānijas jeb Atklāšanās svētkos
   II , 2-3 > Pants 31
   II , 2-3 > Pants 32
   II , 2-3 > Pants 33
   II , 4 > Pants 33
   II , 5 > Pants 33
   II , 9 > Pants 33
   V , 48 > Pants 33
   II , 10 > Pants 35
   II , 11 > Pants 35
   VI , 21 > Pants 35
   VI , 32-33 > Pants 35
   XVIII , 25 > Pants 35
   XXV , 23 > Pants 35
   XXVIII , 19-20 > Pants 35
   VIII , 11 > Pants 38
Grāmatas nodaļa 5 Jāzepa darbnīcā
   I , 19 > Pants 40
   II , 13 > Pants 42
   IV , 18-20 > Pants 45
   XIII , 55 > Pants 55
Grāmatas nodaļa 6 Dieva bērnu atgriešanās
   XXII , 37 > Pants 59
   IV , 1-11 > Pants 61
   XXVII , 55 > Pants 61
   IV , 1-11 > Pants 63
Grāmatas nodaļa 7 Kristīgā cieņa pret cilvēka personu un tās brīvību
   V , 22 > Pants 67
   X , 24 > Pants 67
   XI , 18-19 > Pants 67
   V , 15-16 > Pants 72
   XXVI , 63 > Pants 72
Grāmatas nodaļa 8 Iekšējā cīņa
   XV , 19 > Pants 73
   XI , 12 > Pants 82
Grāmatas nodaļa 9 Euharistija – ticības un mīlestības noslēpums
   VII , 21 > Pants 93
   VIII , 2 > Pants 93
   XX , 28 > Pants 93
Grāmatas nodaļa 10 Kristus nāve, kristieša dzīve
   V , 13-14 > Pants 96
Grāmatas nodaļa 11 Kristus klātesošs kristiešos
   IV , 18-20 > Pants 108
   XXV , 31-40 > Pants 111
Grāmatas nodaļa 12 Kunga Debeskāpšana
   XV , 32 > Pants 117
   VIII , 2 > Pants 119
   VIII , 8 > Pants 119
   XIII , 33 > Pants 120
   XIII , 24-25 > Pants 123
   XIII , 28 > Pants 123
Grāmatas nodaļa 13 Lielais Nepazīstamais
   IX , 36 > Pants 133
   XVIII , 3 > Pants 135
Grāmatas nodaļa 14 Pie Jēzus caur Mariju
   XXVIII , 19-20 > Pants 139
   XVIII , 3 > Pants 143
   XV , 32 > Pants 146
   V , 13-14 > Pants 147
   V , 15-16 > Pants 147
   XIII , 24-25 > Pants 147
Grāmatas nodaļa 15 Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu svētku diena
   XIII , 3-8 > Pants 150
   IX , 38 > Pants 158
   XX , 12 > Pants 158
Grāmatas nodaļa 16 Kristus sirds, kristiešu miers
   XXV , 21 > Pants 162
   IX , 4 > Pants 164
   XII , 34 > Pants 164
   XV , 19 > Pants 164
   VI , 21 > Pants 165
   XXII , 40 > Pants 167
   XXV , 41-43 > Pants 167
Grāmatas nodaļa 17 Svētā Jaunava Marija, mūsu līksmības cēlonis
   VII , 21 > Pants 173
   XI , 28-30 > Pants 176
Grāmatas nodaļa 18 Kristus Karalis
   III , 2 > Pants 180
   IV , 17 > Pants 180
   V , 3 > Pants 180
   VI , 10 > Pants 180
   VI , 32-33 > Pants 180
   VII , 21 > Pants 180
   VIII , 12 > Pants 180
   XI , 12 > Pants 180
   XIII , 24-25 > Pants 180
   XIII , 31 > Pants 180
   XIII , 33 > Pants 180
   XIII , 44-45,47 > Pants 180
   XIX , 23 > Pants 180
   XXI , 43 > Pants 180
   XXII , 2 > Pants 180
   XI , 28-30 > Pants 184