Josemaría Escrivá Obras
• Apustuļu darbi
Grāmatas nodaļa 2 Kristus triumfs pazemībā
   II , 9-11 > Pants 13
   X , 38 > Pants 16
   I , 1 > Pants 21
Grāmatas nodaļa 3 Laulība, kristīgais aicinājums
   IX , 36 > Pants 30
   X , 24-48 > Pants 30
   XVIII , 1-26 > Pants 30
Grāmatas nodaļa 7 Kristīgā cieņa pret cilvēka personu un tās brīvību
   III , 6 > Pants 71
Grāmatas nodaļa 12 Kunga Debeskāpšana
   I , 6 > Pants 117
   I , 12-14 > Pants 119
   I , 8 > Pants 119
   I , 12-14 > Pants 126
Grāmatas nodaļa 13 Lielais Nepazīstamais
   II , 37-41 > Pants 127
   II , 9-11 > Pants 127
   IV , 31 > Pants 127
   IV , 8 > Pants 127
   X , 44-47 > Pants 127
   XIII , 2-4 > Pants 127
   IV , 12 > Pants 132
   II , 42 > Pants 134
Grāmatas nodaļa 14 Pie Jēzus caur Mariju
   I , 12-14 > Pants 141
   IX , 6 > Pants 149
Grāmatas nodaļa 15 Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu svētku diena
   II , 42 > Pants 153
Grāmatas nodaļa 16 Kristus sirds, kristiešu miers
   XVI , 9-10 > Pants 163
   X , 38 > Pants 166
Grāmatas nodaļa 18 Kristus Karalis
   I , 11 > Pants 180
   I , 1 > Pants 182
   XIII , 32-33 > Pants 186
   XIII , 38-41 > Pants 186