Josemaría Escrivá Obras
• Vēstule romiešiem
Grāmatas nodaļa 1 Kristīgais aicinājums
   XIII , 11-12 > Pants 4
   VII , 21-24 > Pants 5
   VII , 25 > Pants 5
Grāmatas nodaļa 2 Kristus triumfs pazemībā
   VI , 22-23 > Pants 17
Grāmatas nodaļa 4 Kunga Epifānijas jeb Atklāšanās svētkos
   II , 1 > Pants 33
Grāmatas nodaļa 6 Dieva bērnu atgriešanās
   VIII , 14-15 > Pants 64
   VI , 4-5 > Pants 65
Grāmatas nodaļa 10 Kristus nāve, kristieša dzīve
   VIII , 17 > Pants 95
   III , 24 > Pants 96
   XVI , 15 > Pants 96
Grāmatas nodaļa 12 Kunga Debeskāpšana
   VIII , 14-15 > Pants 118
   XII , 12 > Pants 119
Grāmatas nodaļa 13 Lielais Nepazīstamais
   VIII , 21 > Pants 130
   XIII , 13 > Pants 133
   XV , 13 > Pants 133
   VIII , 14-15 > Pants 135
   VIII , 14-15 > Pants 136
   VIII , 17 > Pants 137
Grāmatas nodaļa 14 Pie Jēzus caur Mariju
   VIII , 29 > Pants 145
Grāmatas nodaļa 15 Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu svētku diena
   XII , 2 > Pants 155
   XIII , 10 > Pants 157
Grāmatas nodaļa 16 Kristus sirds, kristiešu miers
   VIII , 31-32 > Pants 162
Grāmatas nodaļa 17 Svētā Jaunava Marija, mūsu līksmības cēlonis
   VIII , 21 > Pants 173
   VIII , 31-32 > Pants 176
Grāmatas nodaļa 18 Kristus Karalis
   XIV , 17 > Pants 180
   XII , 21 > Pants 182
   VI , 4-5 > Pants 183