Josemaría Escrivá Obras
Vecā Derība
Atkārtotā likuma grāmata
Daniēla grāmata
Dziesmu dziesma
Ezehiēla grāmata
Habakuka grāmata
Hroniku otrā grāmata
Isaja grāmata
Izceļošanas grāmata
Jeremija grāmata
Joēla grāmata
Malahija grāmata
Mācību teicēja grāmata
Psalmi
Radīšanas grāmata
Sakāmvārdu grāmata
Sīraha dēla grāmata
Tobija grāmata
Ķēniņu pirmā grāmata
Jaunā Derība
Apustuļu darbi
Atklāsmes grāmata
Otrā vēstule korintiešiem
Otrā vēstule Timotejam
Pirmā vēstule korintiešiem
Pirmā vēstule tesalonīkiešiem
Pirmā vēstule Timotejam
Sv. Jāņa pirmā vēstule
Sv. Jēkaba vēstule
Sv. Pētera pirmā vēstule
Svētā Jāņa evaņģēlijs
Svētā Lūkasa evaņģēlijs
Svētā Marka evaņģēlijs
Svētā Mateja evaņģēlijs
Vēstule ebrejiem
Vēstule efeziešiem
Vēstule filipiešiem
Vēstule galatiešiem
Vēstule kolosiešiem
Vēstule romiešiem
Vēstule Titam